REGLER OCH VILLKOR FÖR KÖP AV EN SimpleSite-PRENUMERATION ELLER TJÄNST

Läs följande regler och villkor noggrant före köp av SimpleSite-prenumerationer och webbplatstjänster och innan du använder en SimpleSite-webbplats. När du använder SimpleSites webbplatstjänst och köper en prenumeration till våra webbplatstjänster, godkänner du att du har läst, förstått och accepterat gällande regler och villkor. Om du inte godkänner gällande regler och villkor, använd inte SimpleSites onlineprodukter och webbplatstjänster.

FÖRETAGSINFORMATION

SimpleSite ApS (hädanefter "SimpleSite")
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
CVR: 27972454
Tel: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
E-post: kundtjanst@simplesite.com (Om du redan är registrerad SimpleSite-användare, ange adressen till din webbplats och maila oss från den e-postadress du använde när du skapade din SimpleSite-webbplats).

BETALNING

All betalning som är direkt relaterad till SimpleSite PRO- eller SimpleSite E-Commerce-prenumerationer samt alla extra inköp och produktegenskaper som omfattas av den här prenumerationen. Beskrivning av inköpt prenumeration, pris för prenumeration och prenumerationens varaktighet anges vid köptillfället.

Dina prenumerationer SimpleSite PRO eller SimpleSite E-Commerce förnyas automatiskt för samma pris för att se till att du hela tiden är online och att prenumerationen inte går ut. Detta innebär att du debiteras automatiskt 10 dagar före utgångsdatum för PRO eller E-Commerce.

Du kan radera den automatiska betalningstjänsten när som helst genom att klicka på ”Min prenumeration” när du har loggat in på SimpleSite. För att kunna avbryta prenumerationen måste du avaktivera betalningstjänsten senast 10 dagar före nästa automatiska betalningstillfälle.

Endast giltiga SimpleSite PRO-prenumeranter kan ha ett domännamn till en SimpleSite-webbplats.

Om det inte går att förnya prenumerationen automatiskt informerar vi dig via e-post 10 dagar innan din Pro- eller E-Commerce-prenumeration förfaller. Du kommer att ombes att logga in på SimpleSite och betala för nästa prenumerationsperiod.

Du kan granska tidigare betalningar och skriva ut kvitton genom att klicka på ”Min prenumeration” när du har loggat in på SimpleSite.

PRODUKTER, TJÄNSTER OCH ÅTKOMST

Som SimpleSite-kund har du alltid gratis tillgång till SimpleSites Basic-prenumeration. SimpleSite-kunder kan få tillgång till SimpleSite PRO och eller/E-Commerce-prenumeration när SimpleSite har registrerat en prenumerationsinbetalning. När inbetalningen görs med ett betalningssystem online (som exempelvis kreditkort), har du omedelbar tillgång så fort din betalning har verifierats. Andra betalningssätt kan ta några dagar att behandla innan du får tillgång till din webbplats.

Prenumeranter på SimpleSite PRO och E-Commerce har 14 dagars ångerrätt efter inköp av prenumeration. Om du använder tjänsten eller produkten under den här 14-dagarsperioden har du inte längre någon rätt att ångra ditt köp.

SimpleSite E-Commerce-kunder kan också välja att nedgradera till en SimpleSite PRO-prenumeration inom samma 14 dagar. Det går däremot inte att nedgradera från en SimpleSite PRO-prenumeration till en gratis SimpleSite Basic-prenumeration.

Returköpet kan inte överstiga det ursprungliga priset för PRO eller E-Commerce. Vänligen notera att köpt onlineprodukt endast får användas av kunden. Den kan inte delas eller lånas ut med lösenord, överföring, vidareförsäljning eller andra distributionssätt.

SimpleSite förbehåller sig rätten att upphäva/radera ett köp av onlineprodukter om SimpleSite upptäcker att tredje parter använder sig av kommersiella erbjudanden i finansiellt eller kommissionssyfte.

Driftavbrott betyder perioder av otillgänglighet eller begränsad tillgänglighet till SimpleSites onlinetjänst. SimpleSite kan inte garantera tillgänglighet till tjänsten och kan inte hållas ansvariga om webbplatsen ligger nere eller om tjänsten är svår att tillgå, vilket kan inträffa på grund av uppdateringar eller underhåll. SimpleSite tar inte heller ansvar för driftstopp som bland annat orsakas av tredjepartsleverantörer, internetleverantörer eller för driftstopp orsakat av Force Majeure.

SimpleSite förbehåller sig rätten att ändra i Regler och villkor. SimpleSite förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriser med minst 15 dagars förvarning. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du ändrar dina inloggningsuppgifter av säkerhetsmässiga skäl eller andra orsaker.

Klagomål

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av vår kundtjänst, vänligen skicka ditt klagomål till oss och inkludera svaret från kundtjänsten samt orsaken till varför du inte är nöjd med beslutet.

Vänligen skicka ditt klagomål till complaint@SimpleSite.com.

För att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt ber vi dig att skicka ditt klagomål från den samma e-postadress som du använde för att kontakta kundtjänsten.

Notera att endast fall som redan har besvarats av kundtjänsten kommer att godkännas av klagomålsavdelningen. Alla andra frågor kommer att vidarebefordras till kundtjänsten på kundtjanst@SimpleSite.com.

Vänligen var uppmärksam på att det kan ta upp till 3 arbetsdagar före du får ett svar från klagomålsavdelningen.

Om du är EU medborgare och tycker att vår service inte mötte dina förväntningar kan du klaga till EU:s Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REGLER OCH VILLKOR för användning av SimpleSite-produkter

Härmed godkänner du att du endast kommer att använda tjänsten enligt det här Avtalet, och att du tillhandahåller korrekt och fullständig information i samband med att du upprättar en SimpleSite-webbplats.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Din SimpleSite-produkt tillhandahålls under förutsättning att den inte används för att publicera eller stödja kränkande innehåll i alla dess former. Detta inkluderar e-postmeddelanden i kommersiellt syfte, massmeddelanden, nedsättande språk, distribution av internetvirus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva aktiviteter, pornografiskt innehåll, vuxet innehåll, förföljelse eller grova inlägg. Du måste följa gällande lagar när du använder tjänsten. Allt innehåll som SimpleSite anser vara kränkande kan raderas omedelbart och utan vidare förvarning, oavsett prenumerationsstatus på din SimpleSite -produkt eller -tjänst. SimpleSite betalar inte tillbaka pengarna för en SimpleSite-webbplats som har stängts ner efter överskridande av ovanstående regler.

Du godkänner att du inte kommer att använda dina SimpleSite-produkter för att hämta lösenord eller annan personlig information från tredje part i olagligt eller falskt syfte. Du godkänner att du inte utger dig för att vara en annan person eller enhet eller vilseleda personer eller enheter. Du godkänner att du inte kommer att presentera eller skicka skräppost.

Du godkänner att du är ensam ansvarig för allt innehåll (data, text, mjukvara, musik, ljud, bilder, fotografier, grafik, videofilmer, meddelanden, filer och annat innehåll) som du lägger upp på din SimpleSite-webbplats, samt att du ansvarar för att ditt innehåll inte strider mot lokala eller internationella upphovsrättslagar i någon form. SimpleSite kontrollerar eller granskar inte innehåll och ansvarar inte på något sätt för kvaliteten eller typen av innehåll du har lagt upp. SimpleSite ansvarar inte för innehållet du lägger upp på din SimpleSite-webbplats och kan inte hållas ansvariga för klagomål från dig eller tredje parter.

Om innehållet inte bryter mot gällande regler och villkor, är du fri att publicera länkar till din SimpleSite-webbplats där du vill, och det råder inga publiceringsrestriktioner på din SimpleSite-webbplats. Du får inte använda din SimpleSite-webbplats för att visa foton som publicerats på webbplatser tillhörande tredje part.

SimpleSite är inte ansvariga inför dig eller tredje part för förlust eller missbruk av innehåll, eller för direkt eller indirekt finansiell förlust i samband med alla typer av missbruk av innehåll.

SimpleSite kan inte hållas ansvariga för missbruk av ditt lösenord, oavsett om detta sker på grund av försummelse eller att ditt lösenord eller din SimpleSite-webbplats utsätts för hacking.

SimpleSite förbehåller sig rätten att ge polismyndighet eller domstol tillgång till innehåll du har lagt upp på din SimpleSite-webbplats. Om SimpleSite misstänker att en SimpleSite-webbplats innehåller olagligt innehåll (ex. barnpornografi) eller underlättar eller deltar i illegala aktiviteter, förbehåller SimpleSite sig rätten att stänga ner din SimpleSite-webbplats utan förvarning. SimpleSite har även rätt att informera polisen om illegalt innehåll/illegal aktivitet samt din identitet.

SimpleSite förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga ner tillgång till våra tjänster och/eller blockera din webbplats utan förvarning.

SimpleSite förbehåller sig rätten att radera en inaktiv SimpleSite-webbplats samt allt dess innehåll tre månader efter att prenumerationstiden har gått ut. Detta innebär att SimpleSite-webbplatsägare har tre månader på sig efter att prenumerationen har gått ut att förnya sin prenumeration.

SimpleSite kan inte hållas direkt eller indirekt ansvariga för någon form av förlust i samband med att vi avslutar och raderar SimpleSite-webbplatser. SimpleSite kan inte hållas ansvariga för någon form av förlust om en SimpleSite-tjänst är helt eller delvis otillgänglig.

Genom att registrera dig hos SimpleSite och förse oss med din e-postadress, godkänner du mottagande av reklaminnehåll från SimpleSite via e-post. Om du inte vill få reklam från oss, kan du meddela SimpleSite när som helst eller avregistrera dig direkt i e-postmeddelandet. Observera att du inte kan avsäga dig all kommunikation med oss. Information om betalningsöverföringar kommer fortsättningsvis att skickas till dig.

Om du har etablerat din kostnadsfria SimpleSite-prenumeration med en tredje part i samband med en prenumeration på en tidning eller klubb, kan det hända att ovannämnda regler och villkor vad gäller förfallodatum och betalningar inte är giltig. Läs först igenom regler och villkor för tredje parts provprenumeration.

Upphovsrätt

Om du misstänker att ditt upphovsrättsskyddade arbete använts på andra SimpleSite-webbplatser utan din tillåtelse, skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@simplesite.com. Förfrågningar får endast skickas av upphovsrättsinnehavaren eller annan part med tillåtelse att agera på ägarens vägnar.

Domäner

Domäner är subjekt för separata och extra villkor specificerade av de relevanta nätverks informations center (NIC) eller registrar. Om du inte följer dessa separata villkor kan du mista ägarskapet samt användning av vilken som helst domän du har köpt och SimpleSite bär inte ansvar för att du mister domännamnet. Dessa separata villkor kan inkludera bestämmelser om villkor under vilka du kan överföra och hantera din domän, inklusive krav på att du anger rätta och uppdaterade kontaktuppgifter. Läs mer

ICANN (förkortning av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Föreskrifter

ICANN klausuler

ICANN Expired Registration Recovery Policy (förkortat ERRP)

Om ditt domännamn har upphört kommer det i ett Auto-Renew Grace Period (“auto-förnyelses nåd period” i 0-45 dagar), följt av en 30-dagars Redemption Grace Period (”Inlösnings Nåd Period”). På slutet av Redemption Grace Perioden kan du inte längre förnya ditt domännamn. Ditt domännamn friges då för registrering av tredje parter.
Inlösningsperioden är designad till att ge domänägare en sista chans att behålla deras domännamn förrän den blir tillgänglig för andra. Men kostnaden för att återupprätta en domän under inlösningsperioden är $100 USD. Läs mer

ÄGARINFORMATION

Webbplatsen tillhandahålls av:
SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Copenhagen K
Tel: +45 3332 1712
E-post: kundtjanst@simplesite.com

WEBBPLATSENS ANVÄNDNING AV COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och i statistiskt syfte, för att spåra hur många som besöker vår webbplats.

COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies i ovannämnda syfte. En cookie är en liten textfil som sparas i din browser för att kunna komma ihåg din dator när du besöker webbplatsen igen. Cookies sparar ingen personlig information och kan inte innehålla något virus.

HUR LÄNGE SPARAS COOKIES?

Cookies raderas automatiskt efter ett antal månader (exakt antal varierar) men förnyas vid varje besök.

SÅ RADERAR DU COOKIES

Du kan kontrollera och/eller ta bort cookies som du själv vill. För mer information, se AllAboutCookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta browsers på att förhindra cookies.

DEN HÄR WEBBPLATSEN ANVÄNDER COOKIES FRÅN GOOGLE ANALYTICS (STATISTIK)

Den här webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout