Regler och villkor för användning

REGLER OCH VILLKOR FÖR KÖP AV EN SimpleSite PRENUMERATION ELLER TJÄNST

Vänligen läs följande regler och villkor noggrant före köp av SimpleSite (så som definieras nedan) prenumerationer och hemsida tjänster (”Användaravtalet”) och innan du använder en SimpleSite hemsida eller köper enSimpleSite prenumeration. När du använder SimpleSite’s hemsida tjänst och köper en prenumeration till våra hemsida tjänster, godkänner du att du har läst, förstått och accepterat gällande regler och villkor. Om du inte godkänner gällande regler och villkor, använd inte SimpleSite onlineprodukter och hemsida tjänster.

För att undvika tveksamheter gäller dessa Användarvillkor oavsett om ett särskilt köp eller en tjänst köps från och/eller levereras av SimpleSite eller SimpleSites dotterbolag.

FÖRETAGSINFORMATION
SimpleSite ApS (hädanefter "SimpleSite")

  • Slåenbakken 17
  • DK-3460 Birkerød
  • Organisationsnr. (CVR): 27972454
  • Tel: +45 33 32 17 12
  • E-postadress: kundtjanst@simplesite.com
(Om du redan är registrerad SimpleSite användare, ange adressen till din hemsida och maila oss från den e-postadress du använde när du skapade din SimpleSite.)

BETALNING

All betalning som är direkt relaterad till SimpleSite PRO- eller SimpleSite E-commerce-prenumerationer samt alla extra inköp och produktegenskaper som omfattas av den här prenumerationen. Beskrivning av inköpt prenumeration, pris för prenumeration och prenumerationens varaktighet anges vid köptillfället.

Dina SimpleSite PRO- eller SimpleSite E-commerce-prenumerationer förnyas automatiskt för samma pris för att se till att du hela tiden är online och att prenumerationen inte går ut. Detta innebär att du debiteras automatiskt 10 dagar före utgångsdatum av prenumerationsperioden för PRO eller E-Commerce, så vida du inte har avbrutit den automatiska förnyelsen i enligt nedan.

Du kan avbeställa den automatiska betalningen när du vill, så länge du är inloggad på SimpleSite. Du kan avbeställa den automatiska betalningen och undvika framtida dragningar senast 10 dagar innan din hemsida löper ut.

Endast giltiga SimpleSite PRO-prenumeranter kan ha ett domännamn till en SimpleSite hemsida.

Om det inte går att förnya prenumerationen automatiskt informerar vi dig via e-post 10 dagar innan din Pro- eller E-Commerce-prenumeration förfaller. Du kommer att ombes att logga in på SimpleSite och betala för nästa prenumerationsperiod.

Du kan se över dina tidigare betalningar och skriva ut kvitton när du är inloggad på SimpleSite.

PRODUKTER, TJÄNSTER OCH ÅTKOMST

Som SimpleSite -kund har du alltid gratis tillgång till SimpleSite Basic-prenumeration. SimpleSite -kunder kan få tillgång till SimpleSite PRO och/eller E-commerce-prenumeration när SimpleSite har registrerat en prenumerationsinbetalning. När inbetalningen görs med ett betalningssystem online (som exempelvis kreditkort), har du omedelbar tillgång så fort din betalning har verifierats. Andra betalningssätt kan ta några dagar att behandla innan du får tillgång till din hemsida.

SimpleSite Prenumeranter på PRO och E-commerce har 14 dagars ångerrätt efter inköp av prenumeration. Om du använder tjänsten eller produkten under den här 14-dagarsperioden har du inte längre någon rätt att ångra ditt köp.

SimpleSite E-Commerce-kunder kan också välja att nedgradera till en SimpleSite prenumeration inom samma 14 dagar. Det går däremot inte att nedgradera från en SimpleSite PRO-prenumeration till en gratis SimpleSite Basic-prenumeration.

Returköpet kan inte överstiga det ursprungliga priset för prenumerationen av PRO eller E-Commerce. Vänligen notera att köpt onlineprodukt endast får användas av kunden. Den kan inte delas eller lånas ut med lösenord, överföring, vidareförsäljning eller andra distributionssätt till tredjeparter andra än kunden.

Vid sådan händelse förbehåller sig SimpleSite rätten att upphäva/radera ett köp av onlineprodukter, och/eller om SimpleSite upptäcker att tredje parter använder sig av kommersiella erbjudanden i finansiellt eller kommissionssyfte.

SimpleSite kan inte garantera tillgänglighet till tjänsten och kan inte hållas ansvariga om webbplatsen ligger nere (driftavbrott betyder perioder av otillgänglighet eller begränsad tillgänglighet till SimpleSite onlinetjänst) eller om tjänsten är svår att tillgå, vilket kan inträffa på grund av uppdateringar eller underhåll. SimpleSite tar inte heller ansvar för driftstopp som bland annat orsakas av tredjepartsleverantörer, internetleverantörer eller för driftstopp orsakat av Force Majeure.

SimpleSite har rätten att överföra prenumerationen i sin helhet till en annan leverantör (gäldenärstjänst) utan ditt i förväg införskaffade samtycke. I sådana fall kommer SimpleSite underrätta dig om överföringen minst femton (15) dagar innan tiden för överföringen. Du har alternativet att avbryta prenumerationen under den här underrättelseperioden.

SimpleSite förbehåller sig rätten att ändra i Regler och Villkor. SimpleSite förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriser med minst 15 dagars förvarning. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du ändrar dina inloggningsuppgifter av säkerhetsmässiga skäl eller andra orsaker.

KLAGOMÅL

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av vår kundtjänst, vänligen skicka ditt klagomål till oss och inkludera svaret från vår kundtjänst samt orsaken till varför du inte är nöjd med beslutet. Vänligen skicka ditt klagomål till complaint@SimpleSite.com.

För att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt ber vi dig att skicka ditt klagomål från samma e-postadress som du använde för att kontakta vår kundtjänst. Vänligen notera att endast fall som redan har besvarats av kundtjänsten kommer att godkännas av klagomålsavdelningen. Alla andra frågor kommer att vidarebefordras till kundtjänsten på customerservice@SimpleSite.com. Vänligen var uppmärksam på att det kan ta upp till 3 arbetsdagar före du får ett svar från klagomålsavdelningen.

Om du är EU medborgare och tycker att vår service inte mötte dina förväntningar kan du klaga till EU:s Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SimpleSite PRODUKTEN

Härmed godkänner du att du endast kommer att använda tjänsten enligt det här Användaravtalet, och att du tillhandahåller korrekt och fullständig information i samband med att du upprättar din prenumeration och din SimpleSite hemsida.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Din SimpleSite -produkt tillhandahålls under förutsättning att den inte används för att publicera eller stödja kränkande innehåll i alla dess former. Detta inkluderar, (men är inte begränsat till) e-postmeddelanden i kommersiellt syfte, massmeddelanden, nedsättande språk, distribution av internetvirus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva aktiviteter, pornografiskt innehåll, vuxet innehåll, förföljelse eller grova inlägg. Du garanterar att du följer gällande lagar när du använder produkten eller tjänsten. Allt innehåll som SimpleSite anser vara kränkande kan raderas omedelbart och utan vidare förvarning, enligt SimpleSites eget gottfinnande, oavsett prenumerationsstatus på din SimpleSite -produkt eller -tjänst. SimpleSite betalar inte tillbaka pengarna för en SimpleSite hemsida, eller tjänst, som har stängts ner efter överskridande av ovanstående regler.

Du godkänner att du inte kommer att använda din SimpleSite -produkt eller tjänst för att hämta lösenord eller annan personlig information från tredje part i olagligt eller falskt syfte. Du godkänner att du inte utger dig för att vara en annan person eller enhet eller vilseleda personer eller enheter. Du godkänner att du inte kommer att presentera eller skicka skräppost.

Du godkänner att du är ensam ansvarig för allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till, data, text, mjukvara, musik, ljud, bilder, fotografier, grafik, videofilmer, meddelanden, filer och annat innehåll) som du lägger upp på din SimpleSite-hemsida, samt att du ansvarar för att ditt innehåll inte strider mot lokala eller internationella upphovsrättslagar i någon form. SimpleSite kontrollerar eller granskar inte innehåll och ansvarar inte på något sätt för kvaliteten eller typen av innehåll du har lagt upp. SimpleSite ansvarar inte för innehållet du lägger upp på din SimpleSite-hemsida och kan inte hållas ansvariga för klagomål från, eller mot, dig eller tredje parter.

Om innehållet inte bryter mot gällande Användaravtal, är du fri att publicera länkar till din SimpleSite-hemsida där du vill, och det råder inga publiceringsrestriktioner på din SimpleSite hemsida. Men, du får inte använda din SimpleSite hemsida för att visa foton som publicerats på hemsidor tillhörande tredje part.

SimpleSite är inte ansvariga inför dig eller tredje part för förlust eller missbruk av innehåll, eller för direkt eller indirekt finansiell förlust, inklusive men inte begränsat till, händelse av driftsstörning, eller i samband med alla typer av missbruk av innehåll.

SimpleSite kan inte hållas ansvariga för missbruk av ditt lösenord, oavsett om detta sker på grund av försummelse eller att ditt lösenord eller din SimpleSite hemsida utsätts för hacking.

SimpleSite förbehåller sig rätten att ge polismyndighet eller domstol tillgång till innehåll du har lagt upp på din SimpleSite hemsida. Om SimpleSite misstänker att en SimpleSite hemsida innehåller olagligt innehåll (ex. barnpornografi) eller underlättar eller deltar i illegala aktiviteter, förbehåller SimpleSite sig rätten att stänga ner din SimpleSite-hemsida utan förvarning och informera polisen om illegalt innehåll/illegal aktivitet samt din identitet.

SimpleSite förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga ner tillgång till vår produkt och tjänster och/eller blockera din hemsida utan förvarning.

SimpleSite reserverar sig rätten att radera en inaktiv SimpleSite-hemsida och allt upplagt innehåll 7 dagar efter att en prenumeration utgår. Detta innebär att en SimpleSite webbplatsägare har en 7-dagarsperiod efter abonnemangets utgångsdatum för att förnya abonnemanget.

SimpleSite kan inte hållas direkt eller indirekt ansvariga för någon form av förlust i samband med att vi avslutar och raderar SimpleSite-hemsidor. SimpleSite kan inte hållas ansvariga för någon form av förlust om en SimpleSite -tjänst är helt eller delvis otillgänglig.

Genom att registrera dig hos SimpleSite och förse oss med din e-postadress, godkänner du mottagande av reklaminnehåll från from SimpleSite, via e-post. Om du inte vill få reklam från oss, kan du meddela SimpleSite när som helst eller avregistrera dig direkt i e-postmeddelandet. Observera att du inte kan avsäga dig all kommunikation med oss (reklamfritt innehåll). Information om betalningsöverföringar kommer fortsättningsvis att skickas till dig.

Om du har etablerat din kostnadsfria SimpleSite -prenumeration med en tredje part i samband med en prenumeration på en tidning eller klubb, kan det hända att ovannämnda Användaravtal vad gäller förfallodatum och betalningar inte är giltig. Läs först igenom regler och villkor för tredje parts provprenumeration.